Techniques de Majin Vegeta

Administrateur
Administrateur
 Techniques illimitées : Canon Garric // Déplacement instantané // Atomic Blust
 Techniques 3/combat : Final Flash // Big Bang Attack
 Techniques 1/combat : Rage Kanasiène (Laser de Kanasa)